Условия за доставка

 

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи: 

  • чрез собствен транспорт
  • чрез куриерска услуга от трето лице                                                                                                                                                             

Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго.  

Разходите по доставката и таксите обяване от куриерската фирма за наложен платеж са за сметка на потребителя, освен ако в сайта не е посочено друго.  

Преди изпращане на поръчаната стока, Търговецът ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефонен номер или електронен адрес, с цел потвърждаване на поръчката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Търговецът обработва поръчките в срок до 14 работни дни от извършване на поръчката. Доставката се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка, след потвърждение на поръчката от страна на Търговеца. 

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при използване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата. 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.