Съвети за употреба и предпазни мерки

 

 

 

Свещите са прекрасни и успокояващи, но са източник на открит пламък, а това ги прави потенциално опасни при неправилна употреба. Поради тази причина трябва да се използват с повишено внимание. Не забравяте да прочетете инструкциите за употреба!   

 

Винаги следвайте тези прости, но важни правила, за да се наслаждавате на свещите си отговорно.    

 
 

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ: 

 

 • Отстранете опаковката преди да запалите свещта. 

 • За да избегнете риска от пожар, никога не поставяйте свещта в близост до запалими предмети. 

 • Никога не оставяйте запалена свещ без надзор. 

 • Дръжте свещта на място, което е недостъпно за деца и домашни любимци. 

 • Когато палите свещ, използвайте дълги кибритени клечки или  запалка с дълъг обхват. Дръжте косата и дрехите си на безопасно разстояние от пламъка. 

 • Запалете свещта на видимо място, върху топлоустойчива повърхност. 

 • Пазете далеч от източници на топлина и въздушни течения. Това ще предотврати бързото и неравномерно горене, образуването на сажди и прекомерното разпалване. 

 • Никога не докосвайте и не местете свещта, докато гори или докато восъкът е втечнен. Това може да причини изгаряния. Уверете се, че стъкленият съд на свещта е достатъчно охладен, преди да го докоснете или преместите  

  

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: 

 

 • Отстранете всички опаковки преди да запалите свещта. 

 • Преди всяко запалване, подрязвайте фитилите до 5мм. Дълги или криви фитили могат да причинят неравномерно горене или силно разпалване. Ако искате чисто и равномерно горене, уверете се, че фитилите на вашата свещ са с правилната дължина. Използвайте ножичка (или тример за фитили) и извършете дейността внимателно, като не допускате попадането на парченца от отрязаните фитили във восъка.   

 • Пазете стъкления съд и фитилите на свещта чисти. Не допускайте попадането на отпадъци в тях. Ако това се случи, почистете внимателно попадналите частици, преди да запалите свещта и когато восъкът е охладен, без да използвате остри предмети, тъй като това може да наруши съда и да предизвика неговото напукване и счупване.  

 • При всяка употреба, палете и двата фитила, за да предотвратите неравномерното горене на свещта и неравномерното топене на восъка. 

 • При първата употреба Ви препоръчваме да оставите свещта да гори в продължение на 2-3 часа, докато цялата и повърхност се втечни. В противен случай Вашата свещ ще образува кладенче, а това ще наруши качеството на горене.  

 • Ако фитилите се разместят и попаднат извън оста, префокусирайте ги внимателно, така че да бъдат изправени. Тази процедура трябва да се осъществява когато восъкът е все още втечнен, но не горещ, като се уверите, че фитилите са напълно изгасени.  

 • Не горете свещта повече от 4 часа и охладете поне 2 часа преди следващата употреба и запалване. 

 • Изгасете свещта преди нейното пълно изгаряне. Не допускайте горене на свещта, ако в съда е останал восък по-малко от 12мм. 

 • Загасете свещта, ако забележите следното: силен пламък, трептене, неравномерно горене, сажди или прекомерно капене. Оставете свещта да изстине, отрежете фитилите до 5мм, след което можете да запалите свещта отново, като се уверите в безопасността.  

 • Никога не използвайте вода при гасенето. Водата може да причини разпръскване на горещия восък или да наруши стъкления съд. 

 • Задушете пламъка на свещта или използвайте специален инструмент за гасене на свещ, вместо да я издухвате, за да я загасите. Това е най-безопасният начин да предотвратите разпръскването на горещ восък и сажди.  

 • Никога не използвайте нож или остър предмет, за да отстраните восъчни капки от стъкления съд.  Това може да причини нараняване на съда и неговата повърхност, което да доведе до счупване на стъклото.  

 • Не забравяйте да проветрите помещението. 

 • Уверете се, че свещта е напълно загасена, преди да напуснете стаята.