Начало Формуляр за упражняване правото на рекламация:

Формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

 

 

Моля ползвайте този формуляр, за да заявите рекламация.

 

До: “Ем Ка Къмпани” ЕООД, ЕИК 207228033

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

 

 

Полетата с * са задължителни.